HNŽ: Usvojena Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe

BiH

Na tragu stalnih aktivnosti Vlade usmjerenih ka izmjenama raspodjele javnih prihoda, Ministarstvo financija Hercegovačko-neretvanske županije predložilo je četiri mjere, kada je riječ o raspodjeli javnih prihoda između ostalog, istaknuvši prijedlog izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda temeljem kriterija za raspodjelu prema površini županije i prema broju stanovnika. Ukoliko bi predloženi način raspodjele bio prihvaćen, to bi za HNŽ, samo prema tom kriteriju, značilo povećanje prihoda na godišnjoj razini od 26.471.121,00 KM, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Turistički potencijali

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela Odluku o dodjeli gospodarsko-športskog lovišta „Prenj-Velež“ u zakup Jedinstvenoj lovačkoj organizaciji „Lovac“ Mostar na razdoblje od deset lovnih godina.

Iz resora Ministarstva trgovine i turizma, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe i Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u kućanstvu za 2016. godinu. Također, usvojen je Program raspodjele namjenskih sredstava za očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine koja ima turistički karakter i turistički potencijal, ostvarenih od članarina i boravišnih pristojbi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2014. godine, u iznosu od 136.507,43 KM.

Koncesije

Razmatrajući dodjele koncesija za eksploatiranje mineralnih sirovina, Vlada je zadužila Ministarstvo gospodarstva da sačini Informaciju o nelegalnom eksploatiranju tih sirovina na području HNŽ.

Iz resora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Odluku o imenovanju Savjetodavne radne skupine za izradu Prostornog plana HNŽ-a, čija je zadaća koordiniranje aktivnosti na izradi Prostornog plana i postavljanje razvojne projekcije Prostornog plana HNŽ, objavljeno je na službenim stranicama Vlade HNŽ-a.

poslovni-global.ba

Odgovori