VIJEĆE MINISTARA BIH Drastično povećanje kazni u prometu

BiH vijesti

Za  korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje i nekorištenje zaštitnog pojasa izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH predviđene su kazne od 100 do 300 KM, a za prekoračenje brzine od 400 do 1.000 KM.

Izmjenama zakona predviđena je zabrana korištenja mobilnih telefona i slušalica u oba uha za pješake koji idu putem ili prelaze kolovoz, priopćeno je iz Ministarstva komunikacija i transporta. Novčanom kaznom od 400 KM do 1.000 KM bit će kažnjeni vozači koji odbiju alkotestiranje ili imaju više od 1,5 promila alkohola u krvi.

Kazne od 400 KM do 1.000 KM predviđene su i za vozače koji voze neispravan automobil, kao i one koji prevoze dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu. Za mlade vozače do dvije godine vozačkog staža predlaže se vraćanje zabrane vožnje od ponoći do pet sati ujutro, osim vozačima koji imaju ugovor o radu.

Mladom vozaču kojem budu izrečena četiri kaznena boda poništava se vozačka i mora ponovo da polaže vozački ispit. Propisuje se oštrija sankcija za vozača koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe.

Vozilima registriranim u inozemstvu više neće moći upravljati vozači koji imaju stalno boravište u BiH. Za vozače bicikala neće biti obavezno korištenje zaštitnih kaciga, jer takva odredba destimulativno utječe na obim korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva u gradu/naselju.

Novim zakonskim rješenjima propisuje se izdavanje novih “prenosivih” tablica koje bi služile za registraciju vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/čuvanja, mjesta nadogradnje i za vozila kojima se obavlja eksperimentalna vožnja.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH očekuje da će ove izmjene i dopune, stupanjem na snagu, u velikoj mjeri doprinijeti podizanju opće prometne kulture na puno veći nivo i da će pozitivno uticati na smanjenje štetnih posljedica prometa.

Iz Komisije za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH priopćeno je da će javna rasprava o prijedlogu ovog zakona biti održana početkom listopada. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozi sadrži rješenja koja se tiču problema nelegalnog prijevoza putnika u međunarodnom transportu.

Ovim zakonom usklađuje se zakonodavstvo BiH sa propisima EU iz oblasti prijevoza putnika i tereta. Nacrt zakona sadrži znatna poboljšanja u odnosu na ranija zakonska rješenja – jasnije se uređuje oblast licenciranja prijevoznika koji sudjeluju u međunarodnom prijevozu putnika ili tereta, definira se način izdavanja dozvola prijevoznika i izvoda licenci za vozilo i kvalifikacijske kartice vozača. Jasno se propisuje obavezna dokumentacija koju prijevoznik mora imati u vozilu za vrijeme obavljanja međunarodnog prijevoza.

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, a Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori