VIJEĆE MINISTARA BIH Potpora zapošljavanju u BiH

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu vrijednog 56.010.000,00 američkih dolara za Projekt potpore zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Od ovih sredstava Federaciji BiH će biti dodjeljeno 32.250.000,00 američkih dolara, a Republici Srpskoj 23.760.000,00 američkih dolara.

Ovim projektom osigurat će se potpora za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju za približno 30.000 ugroženih nezaposlenih osoba, prvenstveno mladih i ranjivih kategorija.

Ministarstvo financija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje.

poslovni-global.ba

Odgovori