Vijeće ministara BiH: U prvih devet mjeseci 2015. ukupan broj nezaposlenih smanjen za 1,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine

BiH vijesti

Na 40. sjednici, Vijeće ministara BiH primilo je na znanje dokument Ekonomski trendovi u Bosni i Hercegovini za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine, u kojem se navodi da su ekonomske aktivnosti u BiH u drugom tromjesečju prošle godine bile veće za 4,4 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, odnosno veće za oko dva posto u odnosu na prvo tromjesečje 2015. godine.

Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje, u BiH je u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvaren rast fizičkog opsega industrijske proizvodnje od 2,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najznačajniji rast od 4,1 posto zabilježen je u okviru izvozno orijentiranih grana prerađivačke industrije.

Povećanje proizvodnje u ovom razdoblju bilo je praćeno i rastom broja zaposlenih u okviru bh. industrije od 1,3 posto, dok je rast zaposlenih u prerađivačkoj industriji iznosio oko 1,6 posto, što je više od prosječnog povećanja zaposlenih od 1,5 posto. Ukupan broj zaposlenih iznosio je 710,3 tisuće, a ukupan broj nezaposlenih smanjen je u ovom razdoblju za 1,2 posto i iznosio je 543,4 tisuće.

Proračunski prihodi s jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje su u trećem tromjesečju bili veći za 6,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni depoziti do kraja rujna iznosili su 16 milijardi KM, što je za pet posto više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a ostvarena je i najveća neto štednja u iznosu od 1,9 milijardi KM, što je 336,7 milijuna KM više u odnosu na devet mjeseci 2014. godine.

Vanjskotrgovinski robni deficit za razdoblje siječanj ‐ rujan 2015. godine iznosio je oko 5,1 milijardu KM i, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjen je za 7 posto. U ovom razdoblju BiH je ostvarila ukupni izvoz robe u vrijednosti od oko 6,7 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 4,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvoz je povećan u Sloveniju 6,5 posto, Njemačku 4,9 posto, Srbiju 3,4 posto, Italiju 2,3 posto i Austriju 0,6 posto, uz najizraženije povećanje izvoza robe u Republiku Tursku od 66 posto.

U prvih devet mjeseci 2015. godine ukupan bh. uvoz iznosio je približno 11,8 milijardi KM i smanjen je za jedan posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Direktna ulaganja u prvom polugodištu 2015. godine iznosila su 484,224 milijuna KM, što je više za 5,8 posto u odnosu na prvo polugodište 2014. godine, dok su ulaganja u drugom kvartalu 2015. godine iznosila 280,9 mil. KM i veća su za 29 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Formirana radna skupina za provođenje akcijskog plana u borbi protiv financiranja terorizma

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o imenovanju Radne skupine za provođenje Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca s ciljem usklađivanja sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma sa standardima i preporukama radne skupine FATF.

Radnu skupinu činit će državni i entitetski ministri pravde, entitetski ministri financija i zamjenik ministra financija i trezora BiH, ministar sigurnosti BiH, kao i direktor Uprave za neizravno oporezivanje, predsjednici povjerenstava za vrijednosne papire BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH i predsjednik Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta BiH. Istodobno je imenovan stručni tim koji će pružati pomoć članovima Radne skupine.

Državna nagrada za sport Amelu Tuki

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dodjeli državne nagrade za sport u 2015. godini državnom rekorderu na 800 metara Amelu Tuki.

Državna nagrada za sport u iznosu od 15.000,00 KM atletičaru Tuki je dodijeljena za osvojenu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Pekingu u utrci na 800 metara i zlatnu medalju na Balkanskom dvoranskom prvenstvu u Istambulu u 2015. godini te osvojeno 3. mjesto na završnom mitingu IAAF Dijamante lige u Bruxellesu. Na EA classic-mitingu u Velenju Tuka je prošle godine ispunio norme za Svjetsko prvenstvo u Pekingu 2015. i Olimpijske igre u Riju 2016. godine.

Savjetnike u oba doma Parlamenta Bih imat će samo predsjedatelji i njihovi zamjenici

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH.

Amandmanima se imenovanje savjetnika i šefova kabineta ograničava na predsjedatelje i zamjenike predsjedatelja oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Također, jasnije se propisuju procedure za donošenje pravilnika o unutarnjoj organizaciji ministarstava, upravnih organizacija te upravnih tijela i službi.

Generalno tajništvo će dostaviti prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Odrediti lokaciju središnjeg skadišta radioaktivnog otpada

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost o stanju upravljanja radioaktivnim otpadom u Bosni i Hercegovini.

Za člana Povjerenstva za određivanje lokacije središnjeg skladišta radioaktivnog otpada u ime Vijeća ministara imenovan je Senad Oprašić, šef Odsjeka za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost će Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog lokacija za novo središnje skladište radioaktivnog otpada u BiH.

Usvojen strateški plan opremanja Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o usvajanju Strateškog plana opremanja Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za razdoblje 2015. – 2017. godine u ukupnoj vrijednosti od oko tri milijuna konvertibilnih maraka, od čega će u 2016. godini biti uloženo 1.250.000,00 KM.

Strateški plan je usmjeren na otvaranje novih laboratorijskih kapaciteta, pored već uspostavljenih, što će doprinijeti efikasnijem funkcioniranju tužiteljstava i sudova. Istodobno će stvoriti nove uštede proračunskih sredstava koja se sada izdvajaju za vještačenja u laboratorijima drugih država.

Daljnjom izgradnjom kapaciteta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja stvorili bi se preduvjeti za akreditaciju u skladu s međunarodnim standardom BAS ISO/IEC 17025, čime bi se omogućilo članstvo u Europskom udruženju forenzičkih institucija (ENFSI), što je od izuzetnog značaja za BiH.

Nastaviti aktivnosti na provođenju akcijskog plana

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o provedbi Akcijskog plana za implementaciju Rezolucije UN 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za razdoblje 31. 7. 2014. – 31. 7. 2015. godine te zadužilo sve nadležne institucije da nastave aktivnosti na provođenju Akcijskog plana.

U odnosu na ranije izvješće ostvaren je određeni napredak u provođenju aktivnosti iz Akcijskog plana, koje su usmjerene na postizanje ravnopravnosti spolova u sektorima sigurnosti i obrane u Bosni i Hercegovini.

Ured za reviziju institucija BiH o postupku nabave osobnih dokumenata

Vijeće ministara BiH upoznato je s Izvješćem Ureda za reviziju institucija BiH revizije učinka „Nabava osobnih dokumenata“ – studija slučaja i za realizaciju preporuka iz ovog izvješća zadužilo Agenciju za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i Ministarstvo civilnih poslova, uz uključivanje i drugih institucija.

Koordinator za reformu javne uprave zadužen je da informira Vijeće ministara BiH o provedbi projekata u vezi s korištenjem elektroničkih servisa u institucijama BiH, kako bi se građanima omogućilo da osjete pogodnosti posjedovanja elektroničke osobne iskaznice.

Ured za reviziju dao je više preporuka s ciljem sprečavanja ponavljanje slabosti koje su uočene tijekom nabave osobnih dokumenata te poticanja razvoja e-servisa koji se mogu koristiti putem elektroničke osobne iskaznice, kako bi građani BiH osjetili koristi od njezina posjedovanja.

Prema Izvješću, provođenje pregovaračkog postupka IDDEEA-e s jednim ponuđačem dovelo je u pitanje transparentnost i ekonomičnost postupka nabave elektroničkog čipa čija cijena u osobnim iskaznicama od 8 KM nije realna s obzirom na to da podaci Ureda za reviziju pokazuju da oni po fakturi dobavljača iznose blizu 1,1 euro, bez ostalih zavisnih troškova uvoza. Promjenom cijene čipa za samo 1 KM ukupna vrijednost ugovora mijenja se za pet milijuna KM, imajući u vidu da je procijenjena, a kasnije i ugovorena ukupna isporuka pet milijuna komada osobnih iskaznica.

Imenovanja kontakt-osoba za suradnju s UNODC-om

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju Adnana Dlakića iz Ministarstva sigurnosti za kontakt-osobu za suradnju s Uredom Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) po pitanju primjene analitičkog programskog alata za kriminalitet u vezi s biljnim i životinjskim vrstama.

poslovni-global.ba/Vijeće ministara BiH

Odgovori