VIJEĆE MINISTARA BIH Usvojen pravilnik, cijene lijekova znatno niže

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH jednoglasno je donijelo Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH sve u cilju smanjivanja cijena lijekova u Bosni i Hercegovini.

Primjenom ovog pravilnika ostvarit će se značajne uštede fondovima/zavodima zdravstvenih osiguranja Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, kao i građanima BiH, koji sada kao pacijenti plaćaju visoke cijene lijekova. Ukupne uštede primjenom ovog pravilnika iznosit će na godišnjoj razini 10 posto vrijednosti tržišta lijekova, odnosno oko 50 milijuna KM, a pozitivni efekti očekuju se nakon 1. veljače 2017. godine, kada će početi praktična primjena ovog pravilnika.

Vijeće ministara zadužilo je Agenciju za lijekove da do 31. 7. 2017. godine sačini prvu analizu o svim efektima provođenja ovog pravilnika i dostavi je Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Pravilnikom se, između ostalog, propisuju načini kontrole i oblikovanja cijena lijekova i izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, i to određivanje minimalne i maksimalne visine veleprodajne marže i nadležnih organa za njihovo reguliranje, kao i utvrđivanje maksimalnih cijena lijekova te način izvještavanja o veleprodajnim cijenama lijekova u BiH.

poslovni-global.ba / VM BiH

Odgovori