Vijeće ministara: Jednoglasno utvrđen nacrt proračuna institucija BiH

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu, koji će Ministarstvo financija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

Prethodno je jednoglasno usvojen Dokument okvirnog proračuna institucija (DOP) Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. – 2025. godine, usuglašen s Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje, koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo početkom prošlog tjedna.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u okviru proračuna za 2023. godinu iznose 1.315.400.000,00 KM, što je povećanje za 241,8 milijuna KM u odnosu na proračun institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od neizravnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 milijuna KM ili 18 posto u odnosu na proračun za 2022. godinu. Ostali izvori financiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000,00 KM, namjenska sredstva za financiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000,00 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000,00 KM.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000,00 KM i veći su za 23 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na proračun iz prethodne godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u proračunu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Nacrtom proračuna za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Europsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilagodba programima i aktivnostima Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova suradnje s NATO-om. Istodobno se proračunska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata proračunskih korisnika, kao i za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH.

Na prijedlog Ministarstva financija i trezora donesene su Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu 600,00 KM i Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu 450,00 KM, u odnosu na 300,00 KM koliko je iznosio prethodnih godina.

Osnovica za obračun plaće povećana je u odnosu na 2022. godinu, kada je iznosila 535,00 KM, a primjenjivat će se sljedećeg mjeseca od dana usvajanja proračuna institucija BiH za 2023.

Povećanjem osnovice za plaće dijelom su uvaženi zahtjevi reprezentativnih sindikata u institucijama BiH, koji su tražili njezino povećanje na 630,00 KM.

Vijeće ministara BiH povećanjem osnovice i regresa prati mjere koje poduzimaju vlasti na nižim razinima vlasti, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih uslijed općeg trenda rasta cijena.

Na sjednici je donesena i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora BiH.

Na ovaj način, među ostalim, svim zaposlenim u institucijama koje ostvaruju pravo naknade troškova smještaja utvrđuje se jednoobrazno, i to u određenim postotcima od osnovice za obračun plaće, umjesto kako je ranije bila iskazana u apsolutnim iznosima koje je potrebno mijenjati nakon promjene osnovice za obračun plaće.

poslovni-global.ba

Odgovori