Vlada FBiH donijela Uredbu o isplati pomoći radnicima

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Pravo na pomoć, zbog inflatornog rasta cijena, ima osoba koja kod poslodavca ima zasnovan radni odnos sukladno članku 4. Zakona o radu. Ovo pravo imaju osobe zatečene u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.

Poslodavac može, na temelju ove uredbe, isplatiti pomoć u maksimalnom iznosu do 2.520 KM. Također, poslodavac može isplaćivati ​​pomoć i u iznosu manjem od tog iznosa. Potpora se može isplaćivati ​​u razdoblju od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njezine primjene. Isplata pomoći vršit će se isključivo na transakcijske račune radnika. Ova pomoć se prema odredbama Zakona o radu ne smatra plaćom ili naknadom plaće.

Pomoć se može isplatiti u najviše šest tranši (dijelova), a ukupan iznos ne prelazi 2.520 KM. Pomoć je moguće isplatiti i jednokratno.

Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji se na dan isplate pomoći zateknu u radnom odnosu, bez diskriminacije na bilo koji način.

Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će, između ostalog, urediti visinu pomoći, datum isplate, broj obroka i uvjete isplate.

Pojedinačni akti koje donosi poslodavac radi ostvarivanja prava iz ovog pravilnika moraju biti doneseni u pisanom obliku.

Ova uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, a prestaje važiti 30. lipnja 2024. godine. godine.

Kako se navodi u obrazloženju Uredbe, set fiskalnih zakona predstavlja prioritetnu aktivnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva financija, kao ovlaštenog predlagača. Tim se propisima želi smanjiti troškove poslodavaca, a povećati plaće zaposlenika na teret proračuna.

Međutim, isti još uvijek nije realiziran zbog složenosti utjecaja ova dva zakona na poslodavce, zaposlenike i proračune, kao i utjecaja povećanja minimalne plaće, te načina pokrivanja potencijalnih proračunskih manjkova koji će nastaju donošenjem ovih propisa. U cilju prevladavanja postojećeg stanja i stvaranja pretpostavki za donošenje novog seta fiskalnih zakona, bilo je potrebno donijeti ovu uredbu koja je ograničenog važenja.

Ovom uredbom predviđena je mogućnost povećanja dohotka zaposlenika u svrhu zaštite radnih mjesta, te izbjegavanja dodatnog pritiska na poslodavce kroz oslobađanje od obveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na predviđeno povećanje dohotka. Očekuje se što skorija izmjena zakona o porezu na dohodak i obveznim doprinosima, te će ova privremena mjera dana Uredbom imati željeni učinak s ciljem zaštite radnih mjesta.

poslovni-global.ba

Odgovori