VLADA FBIH Donošenjem novog Zakona o osiguranju, uređuje se tržište osiguranja u FBiH

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o osiguranju koji uređuje osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje i reosiguranje osnovanih u FBiH, kao i podružnica koje nemaju sjedište u FBiH.

Donošenjem novog Zakona o osiguranju na cjelovit i sveobuhvatan način se uređuje tržište osiguranja u Federaciji BiH, uz transponiranje odredaba Direktiva Europske unije u domaći pravni sustav, sa izbalansiranim pristupom u pogledu ključnih oblasti koje su uređene zakonom i bližeg uređivanja posebnih pitanja podzakonskim aktima.

Novi zakon uređuje osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje osnovanih u FBiH, kao i onih koja nisu osnovana u FBiH, a usluge pružaju putem podružnice. Istodobno se, na ovaj način, pravni poredak Federacije BiH usklađuje s direktivama Europske unije, što će svakako biti jedan od budućih ciljeva iz okvira zakonodavne aktivnosti predviđene Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz europskog partnerstva, na čije se ispunjenje obavezala Bosna i Hercegovina.

Danas je, također, utvrđen i i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, čiji je cilj stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno­intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inozemnom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranje uvjeta za veću zainteresiranost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH. Jedna od novih odrebi je da Federalna vlada, svojim rješenjem, imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.

Formiranjem ovog tima koji imenuje Vlada sa stručnim iskustvom za svako poglavlje iz ugovora o koncesiji (geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije) i koji će zajedno s konsultantom sudjelovati u pregovorima sa naftnom kompanijom, biti će osiguran jači pregovarački kapacitet za kompleksne pregovore kojim će se štititi interesi Vlade.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori