Vlada FBiH i o izgradnji mosta „Počitelj” na dionici autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koridoru Vc

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela više odluka i zaključaka koji se odnose na izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji BiH. Tako je donesena Odluka o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša – Donja Gračanica, poddionica Klopče – Donja Gračanica (izlaz iz tunela Pečuj) na Koridoru Vc. Izgradnja i nadzor nad izgradnjom ove poddionice, u ukupnoj dužini od 5,78 kilometara, bit će financirani iz sredstava osiguranih zajmovima OFID-a i EBRD-a u iznosu od 36 miliona eura, u skladu sa inicijativom i zahtjevom JP Autoceste Federacije BiH.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dana je suglasnost za korištenje 32 nekretnine označene kao javno dobro i upisane u zemljišnoknjižnom ulošku 936 k.o. SP Šurmanci. Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen i one ostaju upisane u zemljišnoknjižnu evidenciju kao javno dobro. Suglasnost Vlade neophodna je radi ulaska u posjed i izvođenja zahvata na nekretninama zbog izgradnje mosta „Počitelj” na dionici autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koridoru Vc.

Vlada FBiH je upoznata s informacijom JP Ceste Federacije BiH da za Projekt „Modernizacija magistralnih cesta u FBiH” budu osigurana kreditna sredstva kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 58 milijuna eura.

Usvojeno je i izvješće o provedbi Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu na projektu Sarajevske obilaznice, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Vlada Federacije BiH upoznala se s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, županija, općina i financijskih planova izvanproračunskih fondova Federacije BiH za 2015. godinu. Ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili su 7.113,8 milijuna KM, što je za 210,1 milijun KM ili za tri posto više u odnosu na 2014. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 92,1 posto. U izvješću je konstatirano da su u 2015. godini sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile ukupan suficit od 279,2 milijuna KM, dok je u istom razdoblju 2014. godine ukupan suficit iznosio 113,6 milijuna KM.

Vlada FBiH usvojila je informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u skladu s Programom utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu” u 2015. godini. Ukupna vrijednost programa iznosila je 65.800.000 KM, od čega je realizirano 65.151.173,61 KM ili 99,01 posto, a korisnici su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, udruženja i institucije.

Danas je donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora, jer je Zakonom o radu, koji je stupio na snagu jučer, 14. travnja, propisano da važeći kolektivni ugovori moraju biti usklađeni s ovim Zakonom u roku od 120 dana od stupanja na snagu i time prestaje potreba za odlukom o produljenju primjene kolektivnih ugovora.

Vlada je dala suglasnost Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koja ovih dana provodi pojačane inspekcijske nadzore, za rad i u neradne dane. Sličnu suglasnost Federalna vlada je ranije dala i Poreznoj upravi FBiH.

Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom ustupljen je prostor od 133 četvorna metra u kompleksu Rakovica u Binježevu u općini Hadžići za skladišni prostor, priopćeno je iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori