VLADA FBiH Nije prihvaćen Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF)

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o financijskom poslovanju, nakon što je, u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta FBiH, o tekstu Nacrta provedena 90-dnevna javna rasprava. Odredbe ovog zakona odnose se na poduzetnike kao pravne osobe koje samostalno proizvode i prodaju proizvode i pružaju usluge na tržištu, radi stjecanja dobiti u skladu s propisom o gospodarskim društvima, te na fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost prema propisima o obrtu i srodnim djelatnostima.

U skladu s uvjetima iz Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, Vlade FBiH je utvrdila  nacrte Zakona o Gradu Cazin i Zakona o Gradu Livno. Ovi zakoni određuju teritorije, propisuju svojstvo, organe, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređuju donošenje privremenih statutarnih odluka i statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za Cazin i Livno.

Danas je usvojeno i Parlamentu FBiH upućeno Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2015. godinu, u kojem je navedeno da je ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), i da su ukupni prihodi, primici i financiranja veći su od ukupnih rashoda i izdataka za 89,8 milijuna KM.

U usvojenom Izvješću o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za razdoblje lipanj – prosinac 2015. Godine, kaže se da od  39 kandidiranih projekata, 30 zadovoljava minimalne kvalifikacijske kriterije s dostavljenom releventnom pratećom dokumentacijom. Ukupna vrijednost svih projekata uključenih u Prijedlog programa javnih investicija iznosi 15.270,62 milijuna KM, od čega se 12.002,59 milijuna KM odnosi na kandidirane projekte.

Vlada FBIH danas je produljila krajnji rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje do 30. rujna 2016. godine, počevši od 1. lipnja 2016. Nadležna agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. prosinca 2016. godine. Utvrđeni su i koeficijenti i visine osnovica za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, kao i korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH u 2016. godini. Za ove namjene u ovoj godini je u Proračunu FBiH planirano 316.121.800 KM.

Nije prihvaćen Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koji su podnijeli zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Primjena predloženih rješenja, smatra Vlada, imala bi za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti u zemlji zbog retroaktivnih elemenata u Zakonu. Između ostalog, u pitanje bi bila dovedena ravnopravnost korisnika kredita s valutnom klauzulom u eurima koji su u praksi imali čak i dvostruko veće kamatne stope od kredita odobrenih s valutnom klauzulom CHF.

Vlada FBiH uopoznala se danas s pismom ministra financija Ruske Federacije u svezi s otplatom klirinškog duga Ruske Federacije prema BiH u kojem je izražena spremnost Ruske Federacije da obveze po osnovi ovog duga prema našoj zemlji, u iznosu od 125,2 milijuna dolara, umjesto razmjenom roba, izmiri u novčanoj formi.

Na današnjoj sjednici je formiran Antikorupcijski tim Vlade Federacije BiH čiji je zadatak utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela u dosadašnjem razdoblju, o čemu će izraditi analizu i dostaviti je Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i nadležnim tužiteljstvima u BiH.

Doneseno je i više kadrovskih odluka i rješenja.

poslovni-global.ba/Vlada FBiH (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori