VLADA FBIH Prijedlog Proračuna za 2017. godinu 2,7 milijardi KM

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je, na sjednici koja je danas završena u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila prijedloge Proračuna Federacije BiH i Zakona o njegovom izvršavanju.

Kako je planirano, Proračun za sljedeću godinu iznosi 2.747.628.075 KM, što je za 148,8 milijuna KM ili šest posto više u odnosu na ovogodišnji.

Novost u proračunu za slijedeću godinu je i stavka od 30 milijuna KM namijenjena za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Federalna vlada je utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH, dodavanjem novog člana koji propisuje da će izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2017. godini, Proračun Grada Mostara i Odluku o njegovom izvršenju donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori