VLADA FBIH Produljen moratorij na upošljavanje u javnim institucijama do 31.3.2017.

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na 85. sjednici koja je završena u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o štrajku kojim je uređen postupak u kojem radnici, s ciljem zaštite i ostvarivanja svojih profesionalnih interesa, ekonomskih i socijalnih prava, ostvaruju pravo na štrajk u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je važeći Zakon o štrajku donesen 2000. godine, bilo je potrebno donijeti novi zakon koji će odgovoriti trenutnim potrebama sveukupnog ekonomskog stanja kao i potrebama radnika nastalih u novim ekonomskim i tržišnim uvjetima.

Vlada Federacije BiH se na današnjoj sjednici upoznala s radnim tekstom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata.

Donesena je Odluka o izdvajanju 20 posto novčanih sredstava ostvarenih prodajom manjinskih udjela u privrednim društvima s državnim kapitalom (oko 13 milijuna KM), u „Fabrici duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo i “Bosnalijeku” d.d. Sarajevo za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Prihvaćeno je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine u iznosu od 76.000.000 eura za realizaciju Projekta Koridor Vc. Sredstva će biti korištena za dionice Donja Gračanica (tunel Pečuj) – Klopče (5,8 kilometara) i Svilaj-0džak (10,4 km).

Danas je produljen moratorij na upošljavanje u javnim institucijama do 31.3.2017. godine. Ovo se odnosi na sve federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava. Ove institucije su obvezane da do ovog datuma obustave sve natječajne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih uposlenika. Isto se odnosi i na ugovore o djelu.

Podržana je i inicijativa da se Zajmom za razvojne politike javnih financija (Public finance Development Policy Loan, DPL) kod Svjetske banke osiguraju sredstva za proračunsku podršku u iznosu do 80 milijuna američkih dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 60 posto ili 48 milijuna dolara. Informacija o Zajmu za razvojne politike javnih finansija (DPL) Svjetske banke, prihvaćena je kao osnova za vođenje pregovora.

Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o otvaranju stečajnog postupka u privrednom društvu „Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo u kojem je udio državnih dionica 66,5673 posto, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori