VLADA FBiH Nema novih zapošljavanja ni u iduća tri mjeseca!

BiH vijesti

Vlada FBiH danas je izmijenila zaključke od 30. prosinca prošle godine, koji se odnose na obustavu natječajnih procedura za prijam državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika u tijela federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javne ovlasti i imaju svojstvo pravne osobe, osim federalnih ministarstava, te na obustavu sklapaa svih ugovora o djelu.

Današnjim zaključkom je raniji rok do kojeg ne smije biti novih primanja državnih službenika i namještenika, odnosno sklapanja ugovora o djelu, s 31. ožujka ove godine, produljen do 30. lipnja ove godine.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori