VLADA FBIH U proceduri Nacrt zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH

BiH vijesti

Danas je utvrđen i u parlamentarnu proceduru upućen Nacrt zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH. Među propisanim nadležnostima ove agencije je supervizija rada i zakonitosti poslovanja subjekata bankarskog sustava, nalaganje i poduzimanje mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, kao i restrukturiranje banaka sukladno propisima.

U obavljanju ovih poslova, Agencija ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju subjekata bankarskog sustava, kao i pravnih osoba koje su sa subjektom bankarskog sustava, koji je predmet supervizije, povezane imovinskim ili upravljačkim odnosima.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o dobrovoljnim mirovinski fondovima, kao sistemskom dijelu Strategije reforme mirovinskog sustava u Federaciji BiH. Donošenje ovoga zakona je sastavni dio Akcionog plana za provođenje Strategije koji je usvojila Vlada FBiH. Usvajanjem Zakona bit će stvorena pravna osnova za daljnji razvoj mirovinskog sustava u Federaciji BiH i tržišta kapitala na kojem će se pojaviti nove vrste fondova koji se razlikuju po načinu i kriterijima investiranja.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori