Vlada FBiH: Kupnja Agrokomercovih nekretnina za 1 KM

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 36. sjednici u Sarajevu, podržala poslaničke inicijative za donošenje Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji BiH i za izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o turističkoj djelatnosti, priopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

Usvojen je Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016-2018. godina, a Federalno ministarstvo financija zaduženo da ga objavi na svojoj web stranici radi javne rasprave (sedam dana), i dostavi Direkciji za ekonomsko planiranje s ciljem pripreme Programa ekonomskih reformi 2016-2018. godina na razini BiH.

Federalna vlada donijela je Odluku o dopuni Odluke o visini posebnih vodnih naknada i uskladila je s Uredbom o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka. Ona je sada dopunjena s riječju „najmanje“, kako bi i formalno bilo propisano da visina posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka nije fiksna za postupke po Uredbi koji uključuju uvjete tržišta.

Federalna vlada donijela je Uredbu o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti na području Federacije BiH. Uredbom je predviđena dodjela Plaketa kralj Tvrtko Prvi Kotromanić, Plaketa Bosanski stećak i Pohvala Arhiva Federacije.

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti Razvojnoj banci Federacije BiH za kupnju nekretnina gospodarskog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša na sudskom ročištu. Razvojna banka FBiH je obvezana da, u slučaju da ne bude drugih zainteresiranih kupaca, licitira cijenu od jedne KM, a ukoliko bude drugih kupaca, najviša cijena do koje može licitirati je 15.308.010 KM.

Federalna vlada donijela je više odluka o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu dijela sredstava iz trajnog revolving fonda kod Union banke gospodarskim društvima za dugoročno financiranje projekata putem kredita za 2015. godinu. Suglasnost je dana da „Coniti“ d.o.o. Tešanj i „EM-Oniksu“ d.o.o. Lukavac budu dodijeljena sredstva u iznosu od po 300.000 KM, te „Lafat Komercu“ d.o.o. Kalesija i „FEAL-u“ d.o.o. Široki Brijeg, iznos od po 600.000 KM.

Prihvaćena je Informacija o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije BiH s Prijedlogom mjera, koja će biti biti proslijeđena Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj dom Parlamenta FBiH je u nastavku 4. sjednice koja je održana 19.11.2015. odlučio da održi tematsku sjednicu o temi „Stanje u elektroenergetskom sektoru s prijedlogom mjera”.

Prijedlog mjera ima za cilj osiguranje skladnog rada, dugoročnog održivog razvoja i uspješnog poslovanja elektroprivrednih društava, posebno vodeći računa o sigurnosti u proizvodnji i snabdijevanju kupaca električnom energijom.

Federalna vlada je donijela više kadrovskih odluka i rješenja.

poslovni-global.ba (foto:Vlada FBiH)

Odgovori