Vlada FBiH utvrdila Prijedlog odluke o privremenom financiranju

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila je Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos privremenog financiranja Federacije BiH, do donošenja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine.

Privremeno financiranje Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine utvrđuje se u iznosu od 1.466.314.335 KM, a na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja Proračuna FBiH u razdoblju siječanj-rujan 2023. godine. Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine sastoji se od prihoda i primitaka u iznosu od 1.466.314.335 KM, koliko je i iznos rashoda i izdataka.

Prema članu 35. Zakona o proračunima u FBiH, ako se ne donese proračun prije početka fiskalne godine, privremeno se, a na osnovu odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa korisnika proračuna. Privremeno financiranje obavlja se najdulje za prva tri mjeseca fiskalne godine. Odluku o privremenom financiranju, na prijedlog Vlade FBiH, donosi Federalni parlament. Privremeno financiranje obavlja se razmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. U razdoblju privremenog financiranja financiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. prosinca prethodne godine.

U skladu s ovime, Vlada Federacije BiH je pripremila Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine. Ovo podrazumijeva da će se za vrijeme trajanja ove odluke o financirati samo oni programi i projekti koji su imali izvršenje u navedenom razdoblju.

Kako je obrazloženo prijedlog ove odluke je utvrđen s ciljem da se provede kompletna procedura i uključe sveobuhvatna rješenja, a kako bi se izradio što kvalitetniji Prijedlog proračuna FBiH za 2024. godinu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

poslovni-global.ba

Odgovori