Vlada HNŽ-a: Produljena zabrana zapošljavanja državnih službenika i namještenika do 30. lipnja

BiH vijesti

Na današnjoj sjednici u Mostaru, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, a imajući u vidu kako se obvezno preventivno sustavno deratiziranje na području HNŽ nije provodilo već duže vremensko razdoblje,  prihvatila Program provedbe proljetne faze obveznog preventivnog sustavnog deratiziranja na području HNŽ u 2016. godini. Cilj programa je svođenje broja glodavaca na prihvatljivi minimum, kako bi se, između ostalog, eliminirala mogućnost prenošenja velikog broja zaraznih bolesti i smanjile ekonomske štete. Proljetna faza deratiziranja bit će obavljena od 25.4. do 31.5. 2016. godine.

Vlada je, s ciljem ostvarivanja ušteda i stabiliziranja županijskih financija, iznova donijela Odluku o zabrani zapošljavanja u ministarstva i druga tijela uprave, te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Proračuna HNŽ, kao i iz izvanproračunskih fondova HNŽ u razdoblju od 1.4. do 30.6. 2016. godine.

Istaknuto je kako se Odluka ne odnosi na zapošljavanje u slučaju smrti, odlaska u mirovinu ili prelaska u drugu instituciju ili u drugim iznimnim slučajevima, o čemu odluku donosi Vlada, kao i na zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama na koje se primjenjuje odluka Vlade o davanju ovlasti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za odobravanje prijama zaposlenika. Također, Vlada je obvezala tijela županijske uprave, ustanove i druge institucije koje se financiraju iz Proračuna, te izvanproračunske fondove da dostave informaciju o dosadašnjoj provedbi ove Odluke.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju o izradi Zakona o državnoj službi u HNŽ, te je zaduženo Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da u što kraćem roku priredi prednacrt toga Zakona.

Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, a s ciljem usklađivanja obrazovnih procesa s potrebama tržišta rada, Vlada je usvojila Zaključak kojim se od javnih visokoškolskih ustanova HNŽ traži da, prije otvaranja novih studijskih programa, zatraže mišljenje Vlade.

Iz resora Ministarstva gospodarstva, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNŽ, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru, te usvojila informacije o realiziranju elektroenergetske bilance i prometu naftnih derivata za 2015. godinu na području HNŽ,  kao i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije i Plan prometa naftnih derivata za 2016. godinu. Istaknuto je kako ukupna planirana proizvodnja električne energije na području HNŽ iznosi 2.635.272 MWh što je za 205.074 MWh manje od ostvarene proizvodnje u 2015. godini. Planirane količine naftnih derivata u 2016. godini su 89.509 tona, a u 2015. godini potrošeno je 85.625 tona.

Također, Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva gospodarstva o nelegalnom eksploatiranju mineralnih sirovina na području HNŽ u kojoj je istaknuto kako je tijekom 2015. godine na ukupno sedam lokaliteta utvrđeno protuzakonito eksploatiranje mineralnih sirovina iz mjerodavnosti rudarske inspekcije, te su poduzete zakonom propisane mjere. Budući da u određenim slučajevima postoje mjerodavnosti federalnih tijela, Vlada je zaključila kako postoji potreba da federalna i županijska tijela, u suradnji s MUP-om, provode pojačan inspekcijski nadzor i stalne zajedničke akcije kako bi se zaštitili prirodni resursi HNŽ od nelegalnog eksploatiranja.

Sukladno Akcijskom planu HNŽ koji proistječe iz Reformske agende, Vlada je imenovanjem radnih tijela pokrenula postupak donošenja Strategije HNŽ za borbu protiv korupcije.

Također, usvojeni su: Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima, Operativni plan i Odluka o utvrđivanju grantova za isplatu za mjesec ožujak 2016. Godine, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada HNŽ-a)

 

Odgovori