VLADA HNŽ Nastavak konsolidiranja i stabiliziranja javnih financija

BiH vijesti

Na današnjoj, 21. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je više odluka i izvješća u svezi s financijama, među kojima i Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ od 1.1. do 31.3. 2016. godine, u kojem je jasno vidljiv nastavak konsolidiranja i stabiliziranja javnih financija u HNŽ.

Usvojena je i Odluka kojom je utvrđeno kako je izgradnja magistralne ceste Stolac-Neum od javnog interesa za Hercegovačko-neretvansku županiju.

Vlada je, također, usvojila Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo gospodarstva HNŽ, Ured za zakonodavstvo Vlade HNŽ, Ured predsjednika Vlade HNŽ i Županijsko javno pravobraniteljstvo da u što kraćem roku razmotre sadržaj Zaključka Vlade F BiH o prihvaćanju visine i strukture kapitala Društva Energopetrol d.o.o. Mostar/Petrol d.d. Ljubuški i rješenje Agencije za privatizaciju F BiH o prihvaćanju visine i strukture kapitala Društva Energopetrol d.o.o. Mostar/Petrol d.d. Ljubuški, te Vladi HNŽ dostave mišljenje o eventualnom postojanju mogućnosti za prihvaćanjem vlasništva i upisa Hercegovačko-neretvanske županije kao vlasnika na državnom kapitalu Društva Energopetrol d.o.o. Mostar/Petrol d.d. Ljubuški.

Iz resora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je usvojila Program aktivnosti u organiziranju i provedbi mjera zaštite od požara na području HNŽ, koji je izrađen temeljem informacija i podataka o provedbi mjera zaštite od požara i vatrogastvu, te Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara u HNŽ. Također, prihvaćeno je Izvješće o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih temeljem posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2015. godinu i razmotreni zaključci interresorne radne skupine koja je radila na utvrđivanju mjerodavnosti pri angažiranju članova udruga građana u slučajevima pojedinačnih utapanja ili nestanka građana u planinama i u drugim sličnim slučajevima.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila više odluka, te dala suglasnost na Plan upošljavanja za 2016. godinu i Program štednje i racionalnog poslovanja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač HNŽ, prema kojoj će se upošljavanje, ukoliko su osigurana financijska sredstva za isplatu plaće i pripadajućih poreza i doprinosa, vršiti uz prethodnu suglasnost sukladno ranijoj odluci Vlade HNŽ o zabrani zapošljavanja. Usvojeno je i Izvješće o zdravstvenom stanju stanovništva HNŽ za 2015. godinu, u kojem su prezentirani demografski pokazatelji, zdravstveno-statistički podaci i statistička istraživanja u zdravstvu, kao i organizacija zdravstva, kadrovi i drugi pokazatelji. Također, izneseni su prijedlozi za poboljšanje stanja, te, među ostalim, istaknuto kako prioritet treba biti poboljšanje zdravstvenog stanja građana, uspostavljanje preventivnih aktivnosti, preveniranje bolesti i promoviranje zdravlja.

Na tragu opredijeljenosti za snažnije sudjelovanje u programima financiranima iz EU, Vlada je donijela Odluku o osiguranju novčanih sredstava za predfinanciranje IPA i drugih projekata Europske unije.

Imajuću vidu kako jedinice lokalne samouprave mogu najbolje procijeniti potrebe i interese lokalne zajednice, sukladno Strategiji razvitka, Prostornom planu i ekonomskim interesima, Vlada je na zahtjev Općine Stolac donijela Odluku o davanju suglasnosti Općinskom vijeću Općine Stolac za preuzimanje uloge koncesora za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu na području Općine Stolac.

poslovni-global.ba / Vlada HNŽ

Odgovori