VLADA HNŽ Pri izradi Proračuna za 2017. ključan Plan iz 2015. i realizacija tekućeg

BiH vijesti

Vlada Hercegovačko- neretvanske županije, na 32. sjednici održanoj u Hotelu “Grand” u Neumu, usvojila je Nacrt Zakona o zaštiti obitelji s djecom kojim se utvrđuju prava, uvjeti i način za ostvarivanje prava u zaštiti obitelji s djecom, postupak ostvarivanja prava, financiranje zaštite obitelji s djecom, Dječji tjedan, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje zaštite obitelji s djecom u HNŽ. Istaknuto je kako zaštita obitelji s djecom predstavlja potporu obitelji, kroz materijalna i druga davanja i pružanja usluga stručnog rada, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovog osposobljavanja za samostalan život i rad. Predviđeno je kako će o Nacrtu Zakona biti provedena dvomjesečna javna rasprava kako bi se o predviđenim rješenjima očitovala šira javnost.

Imajući u vidu sve izraženiju društvenu svijest i opredijeljenost za uspješnu i angažiranu borbu protiv korupcije, Vlada je usvojila Strategiju HNŽ za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije. Strategija i Akcijski plan predviđaju provedive, jasne i konkretne ciljeve koji uvažavaju sve specifičnosti HNŽ i stvaranje općeg okvira za odlučnu i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije i afirmiranje pozitivnih društvenih vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti. Naglašeno je kako Strategija podrazumijeva utvrđivanje polaznih opredjeljenja i načina zajedničkoga djelovanja u HNŽ, utvrđivanje prioriteta na planu preveniranja i borbe protiv korupcije, kao i principa i mehanizama zajedničkoga djelovanja institucija u HNŽ i svih segmenata društva, te unapređenje pretpostavki za smanjenje stvarnog i percipiranog stupnja korupcije.

Vlada je na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša usvojila Informaciju o stanju u oblasti turizma na području HNŽ za prva tri kvartala tekuće godine, ocijenivši kako je, unatoč brojnim objektivnim i subjektivnim nedostacima i poteškoćama, nastavljen pozitivan trend rasta fizičkih pokazatelja turističke djelatnosti u HNŽ. Osim toga, Vlada je ocijenila kako je turizam djelatnost od interesa za ukupni gospodarski razvitak HNŽ te očekuje nastavak započetih aktivnosti resornoga ministarstva, u prvom redu na normativnom uređenju te oblasti, koje imaju za cilj turističko valoriziranje potencijala i stvaranje okruženja koje osigurava dugoročnu profitabilnost i održivost turizma. Na poseban način razgovarano je i o Neumu, te je iskazana spremnost za nastavak suradnje na projektima koji su usmjereni ka daljnjem razvitku te jedine bosanskohercegovačke općine i turističke destinacije na Jadranskom moru.

Pored toga, Vlada je usvojila Informaciju o značaju Međunarodne zračne luke Mostar za razvitak turizma na području HNŽ u kojoj se, uz ostalo, ističu mogućnosti značajnijeg povećanja zračnog prometa vezanog uz turizam. Na poseban način naglašen je segment niskotarifnih letova, te je istaknuto kako postoji izražen interes za uspostavljanje redovitih niskotarifnih linija na relacijama Mostar-Beč i Mostar-Istanbul. U tom kontekstu, Vlada je prihvatila model potpore Zračnoj luci na način da se u Proračunu za 2017. godinu planiraju grant sredstva na ime unaprjeđenja i poboljšanja promete povezanosti HNŽ.

Vlada je razmotrila Informaciju o realiziranju Akcijskog plana Vlade HNŽ za provedbu Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Ministri u Vladi podnijeli su iscrpno izvješće o razini realiziranih obveza sadržanih u Akcijskom planu s posebnim osvrtom na donošenje zakona i drugih akata.

Govoreći o Proračunu za 2017. godinu, ministar financija istaknuo je kako će, uz već usvojena dokumenta, pri izradi Proračuna ključni biti Plan iz 2015. godine, izvršenje Proračuna za prvih devet mjeseci 2016. godine, te iskazane potrebe korisnika. Istaknuo je kako će Proračun prepoznati prioritete ali i uvažiti realne okolnosti u kojima se Županija nalazi, te izrazio očekivanja da će Proračun biti usvojen u zakonskom roku do konca godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je Informacija o stanju u oblasti lovstva na području HNŽ u kojoj su istaknuti veliki potencijali HNŽ u toj oblasti, posebno u razvitku lovnog turizma, koji nisu dovoljno iskorišteni. Naglašeno je kako je nužno poduzeti više aktivnosti, među kojima, dodjeljivanje u zakup lovišta koja do sada nisu dana u zakup, podizanje razine zaštite divljači, te usmjeravanje prihoda ostvarenih od djelatnosti lovstva, uključujući i namjenska sredstva za lovstvo, na uzgoj i poboljšanje uvjeta za razmnožavanje, rast i razvitak divljači.

Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, s ciljem efikasnijeg rada institucija HNŽ i službi za upravu jedinica lokalne samouprave i razvitka usluga e-vlade, donesena je Odluka o pokretanju Geoportala HNŽ. Geoportal će omogućiti pristup svim prostornim podacima kojima raspolažu mjerodavne institucije putem web servisa i web usluga, čime će prestati potreba za analognim dostavljanjem bilo kakvih izvoda i dokumenata.

Članove Vlade prije početka sjednice pozdravili su dr. Živko Matuško, načelnik općine Neum i Mirko Pavlović, predsjednik Općinskog vijeća izrazivši zadovoljstvo činjenicom da se današnja sjednica Vlade održava upravo u Neumu, i istaknuvši dobru suradnju na projektima od interesa za Općinu.

poslovni-global.ba / Vlada HNŽ

Odgovori