VLADA HNZ Usvojen Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

BiH vijesti

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je na sjednici Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se utvrđuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, osnutak i prestanak rada ugostiteljskih objekata, njihovo razvrstavanje i kategoriziranje, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te na plovnom i plutajućem objektu, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede razmatrana je Informacija o tijeku izrade Zakona o šumama u HNŽ-u, te donesen Zaključak da Ministarstvo treba intenzivirati aktivnosti u svezi s izradom Zakona kako bi se, u što kraćem roku, našao na dnevnom redu sjednice Vlade.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su odredbe Zakona usklađene s presudom Ustavnog suda FBiH i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, te je definirano kako se samo statut jedinice lokalne samouprave donosi dvotrećinskom većinom.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba” Stolac od 1.1. do 30.6.2016. godine koja trenutno skrbi za 144 korisnika. Također su razmotrena i Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač HNŽ za 2015. godinu, koja će biti upućena u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je razmotrila i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene skrbi na teritoriju HNŽ-a, te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na području HNŽ-a, koji će, također, biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je dala suglasnost na Prijedlog Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija s Pregovaračkim timom Sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudbenoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada je usvojila niz odluka, između kojih odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i visine naknade za topli obrok za listopad 2016. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ-a.

Iz resora Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći i o davanju suglasnosti za provedbu Javnog poziva za dodjelu novčane potpore za otvaranje radnih mjesta.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojeno je Izvješće za 2015. godinu o realiziranju Godišnjeg plana provedbe Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ-a od 2011. do 2015. godine i Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva od 2012. do 2020. godine.

Vlada je prihvatila Informaciju o aktivnostima u svezi provedbom postupka javne nabave usluga provođenja obvezne preventivne sistemske deratizacije na području HNŽ u 2016. godini, koje se ovih dana provodi u svim općinama HNŽ-a.

S ciljem potpore klasterskom udruživanju poduzetnika, Vlada je donijela Odluku o odobravanju 50.000 maraka Udruzi drvni klaster “Hercegovina” koja će biti namijenjena aktivnostima u svezi sa Centrom izvrsnosti za drvo.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju izmjene Plana utroška novčanih sredstava za 2016. godinu za Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo s pozicije “Sredstva za zaštitu od požara i vatrogastvo”, kojom su izdvojena ukupna sredstva od 56.649 maraka za nabavu vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava, te potporu vatrogasnim društvima u HNŽ-u.

poslovni-global.ba / Vlada HNŽ

Odgovori