VLADA HNŽ Usvojena Odluka o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika od 1. 10. do 31.12. 2016.

BiH vijesti

Na današnjoj, 29. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2017. do 2019. godine kojima se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu. Smjernice sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade, temeljne makroekonomske i pokazatelje ekonomske i fiskalne politike te pretpostavke društvenog i gospodarskog razvitka za proračunsku i slijedeće dvije godine.

Također, Vlada je usvojila Dokument okvirnog Proračuna HNŽ za razdoblje od 2017. do 2019. godine, koji za temeljni cilj ima izradu programskog proračuna i odgovornosti za postignute rezultate, kao i unaprjeđenje transparentnosti u potrošnji javnih sredstava.

Vlada je razmotrila Izvješće o financijskoj reviziji Proračuna HNŽ za 2015. godinu, te prihvatila preporuke koje je dao Ured za reviziju institucija u F BiH.

S ciljem nastavka aktivnosti na stabiliziranju javnih financija, Vlada je usvojila Odluku o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela uprave, te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Proračuna HNŽ, kao i iz izvanproračunskih fondova HNŽ u razdoblju od 1. 10. do 31.12. 2016. godine. Istaknuto je kako se Odluka ne odnosi na zapošljavanje u slučaju smrti, odlaska u mirovinu ili prelaska u drugu instituciju ili u drugim iznimnim slučajevima o čemu odluku donosi Vlada, kao i na zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama na koje se primjenjuje odluka Vlade o davanju ovlasti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za odobravanje prijama zaposlenika.

Vlada je s ciljem moderniziranja rada županijske uprave i ostvarivanja ušteda, donijela Odluku kojom pokreće postupak javne nabave informacijskog rješenja koje obuhvaća informacijsku i komunikacijsku opremu za funkcioniranje e-Vlade. Također, istaknuto je kako će realiziranje programa e-Vlade značiti i početak uspostave e-uprave što će građanima i gospodarskim subjektima omogućiti jednostavnije i brže rješavanje zahtjeva i ostvarivanje zakonskih prava.

Vlada je razmotrila Informaciju u svezi s apliciranjem za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom F BiH za 2016. godinu s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine“ u kojoj je istaknuto kako će Vlada F BiH, sukladno kriterijima, za županije osigurati 9.000.000,00 KM.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju tradicionalnih starih obrta na području HNŽ u 2015. godini u kojoj je istaknuto kako jedan mali broj tradicionalnih obrta i zanata opstaje, no nema njihovog značajnijeg povećavanja, te je stoga potrebno poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitaliziranja i unapređenja te oblasti, Informaciju o realiziranju prometa naftnih derivata za razdoblje I-VI 2016. godine na području HNŽ koji je ostvaren u obujmu od 41.547 tone, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje prometa, na poseban način prometa i potrošnje dizel goriva, lož ulja i tečnog naftnog plina, te Informaciju o realiziranju elektroenergetskog bilanca za razdoblje I-VI 2016. godine na području HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojena je Odluka o unutarnjoj preraspodjeli novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2016. godinu kojom je osigurano 8.000,00 KM za nabavu cjepiva protiv bjesnoće.

poslovni-global.ba / Vlada HNŽ

Odgovori