Vlada Županije Posavske usvojila sedam odluka Ministarstva zdravstva i socijalne politike

BiH vijesti

Pod predsjedanjem Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas je u Orašju održana 43. sjednica Vlade ŽP.

Vlada je usvojila Zaključak o donošenju Godišnjeg programa rada za 2024. godinu radi učinkovitog ostvarivanja svojih funkcija. Program rada je sačinjen na temelju prijedloga resornih ministarstava i ureda Vlade ŽP, i bit će proslijeđen na daljnje postupanje Skupštini Županije Posavske.

– U realiziranju programskih zadaća očekujem punu aktivnost svih resora vlade na čelu s ministrima, uz ostalo, i u dodatnim aktivnostima vezanim za ispunjenje uvjeta vezanim za pristupne pregovore prema europskom put BiH koje se mogu realizirati na županijskoj razini, naglasio je predsjednik Vlade ŽP Topić.

Vlada je usvojila sedam odluka iz resora Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2024. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite u iznosu od 1.200.000 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama u ukupnom iznosu od 500.000 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama u iznosu od 250.000 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu u iznosu od 2.173.000 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna za 2024. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata u iznosu od 330.000 KM. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 330.000 KM. Financiranje prava korisnika po Zakonu pada na teret Proračuna Federacije BiH (70 posto) i Proračuna Županije Posavske (30 posto).

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna za 2024. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o dodjeli stipendija studentima medicine u iznosu od 45.000 KM. Sredstvima se osigurava ispunjenje ugovorenih obveza prema studentima medicine, a na temelju Odluke o dodjeli stipendija studentima medicine s područja Županije Posavske.

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna za 2024. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći u iznosu od 35.000 KM. Iznimne novčane pomoći imaju karakter jednokratnih socijalnih pomoći kojima se želi pomoći pojedincima u kriznim stanjima zbog zdravstvenih i socijalnih poteškoća kada je ovakav način dodjele proračunskih sredstava potreban, gdje je procedura odobravanja pomoći pojednostavljena, odnosno prilagođena posebnim okolnostima zbog kojih je nužno na ovakav način predvidjeti dodjelu proračunskih sredstava.

poslovni-global.ba

Odgovori