VMBIH FIPA predložila 41 preporuku za unapređenje poslovnog ambijenta u BiH

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o aftercare aktivnostima Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u Bosni i Hercegovini – FIPA za 2015. godinu.

Ovo izvješće prati 41 preporuka za poboljšanje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, koje će biti dostavljene nadležnim entitetskim institucijama.

Ukupno 41 preporuka FIPA-e odnosi na unapređenje stanja u 23 oblasti, uključujući, neizravne poreze, trošarine, javne nabave, javno-privatno partnerstvo, uklanjanje administrativnih prepreka za biznis, povezivanje tržišta rada i obrazovanja, registraciju gospodarskih društava, radne odnose, zapošljavanje stranaca, stečaj, socijalna davanja, stvarno pravo, gospodarske sporove, izvršni postupak, uređivanje tržišta naftnih derivata, bolju koordinaciju vlasti i otklanjanje kolizije propisa i njihovu dosljednu primjenu.

Preporuke za poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH nastale su kao rezultat provođenja Programa postinvesticijske potpore (Aftercare program) i analize više relevantnih dokumenata i izvješća u oblasti biznisa, odnosno gospodarstva.

U okviru Aftercare programa FIPA je u prošloj godini posjetila 70 kompanija, a službenici ove agencije su obavili ukupno 465 posjeta kompanijama u BiH u razdoblju od 2007. do siječnja 2016. godine.

poslovni-global.ba

Odgovori