VTK BIH – RAK Održana tri regionalna okrugla stola o temi “Digitalizacija televizije u BiH”

BiH vijesti

Pozivajući se na Zaključke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 09. 12. 2015. godine, a obzirom na nedostatak informacija, posebno privatnih subjekata i građana, u području komunikacija, Vanjskotrgovinska komora BiH i Regulatorna agencija za komunikacije BiH, oganizirale su okrugle stolove o uvjetima i načinima nastavka procesa digitalizacije, kao i uvjeti i mogućnosti korištenja digitalne mreže i digitalnog signala.

Usporedo s puštanjem testnog digitalnog signala krenulo se u kampanju informiranja i edukacije privrednih subjekata koji se bave komunikacijama i proizvodnjom medijskih sadržaja uključujući i građane, koji su određeni financijski izdataci, ali i prednosti na kraju ovog procesa.

Sudionici okruglih stolova održanih u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru imali su prigodu čuti što je do sada urađeno na uvođenju digitalnog programa u BiH, te koja je uloga Regulatorne agencije za komunikacije u procesu digitalizacije. Kako je navedeno, čitav proces je definiran zakonskim okvirom, te se stoga Agencija u procesu digitalizacije, pojavljuje kao inicijator ili partner u gotovo svim aktivnostima ovog procesa. Agencija je početkom ove godine javnim radio-televizijskim sustavima izdala dozvole za korištenje opreme nabavljene u prvoj (I) fazi digitalizacije javnih RTV sustava u BiH. Dozvole su izdane za sve uređaje koji su već instalirani i prošli fazu tehničkog prijema čime su otklonjene sve prepreke za početak digitalnog emitiranja TV signala tri javna sustava na širem području Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Međutim, od početka važenja dozvola, odnosno od 1.ožujka 2016. godine, nije evidentiran početak digitalnog emitiranja.

Sudionici su upoznati sa Odlukom RAK-a da u sistem Multipleks A osim javnih TV sustava, uđu i komercijalne televizije i da se na taj način osigura ravnopravan pristup i tretman svih u BiH. Prema nacrtu Odluke, budući kapaciteti za emitiranje TV programa javnih TV sustava neće prelaziti 40% emisionih kapaciteta, a preostali kapaciteti će biti dodjeljivanji ostalim TV postajama u skladu sa zonama sustava koje te stanice ostvaruju putem analognih TV predajnika, zaključno sa danom 17.06.2015. godine. Takođe, rečeno je da sve postaje koje budu koristile Multipleks A, sudjeluju u troškovima održavanja opreme Multipleksa A i to procentualno u visini kapaciteta kojeg koriste u odnosu na ukupan kapacitet mreže, a obračun troškova održavanja Multipleks-a A i način plaćanja biće propisan posebnom Odlukom Odbora sustava. Važeći programski i tehnički uvjetui korištenja koji su izdani javnim TV sustavima ostaju nepromjenjeni.

Na okruglim stolovima u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru, koji su bili poslovno-edukativnog karaktera, dati su odgovori na pitanja što je s digitalizacijom i gdje je Bosna i Hercegovina trenutačno u tom procesu. U razgovoru sudionika okruglog stola bilo je riječi o problemima koji prate proces digitalizacije u BiH. Sudionici su upozorili predstavnike RAK-a, da je neophodno izmjeniti i jasnije uraditi nacrt Odluke o načinu korištenja Multipleks-a A kako bi se u kasnijim fazama izbjegle sve dvojbe uvođenja digitalnog programa u BiH. Zaključeno je da sudionici dostave prijedloge Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH do 25.svibnja 2016. godine, te da je neophodno, kroz ovakva i slična okupljanja, utjecati na nadležne institucije da ubrzaju proces digitalizacije, budući da zaostajemo u ovom procesu, kako je rečeno, najviše gubi država BiH.

Zaključeno je da je potrebno organizirati Asocijaciju za komunikacije pod okriljem Vanjskotrgovinske komore BiH. Istaknuto je da je formiranje jedne takve asocijacije, koja bi okupila privrednike iz oblasti komunikacija, značajno, te da bi isto doprinjelo bržem ostvarivanju zajedničkih interesa privrednika u ovoj oblasti, kao i stvaranju boljeg zakonskog okvira i poslovnog okruženja za djelovanje.

poslovni-global.ba / Vanjskotrgovinska komora BiH

Odgovori