WWF: Hutovu blatu prijeti nestanak

BiH vijesti

Svjetski fond za prirodu (WWF) upozorio je na opasnost od nestanka Hutova blata zbog toga što je jedna od najpoznatijih močvara u ovome dijelu Europe izgubila polovicu dotoka vode zbog izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice na području Republike Srpske.

Povodom svjetskoga dana hrane predstavnici programa WWF Adria su ukazali na važnost očuvanje resursa voda, upozoravajući na stanje ovoga zaštićenog područja s registriranih 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta, te bogatim ribljim fondom u pet jezera. Naveli su kako je Hutovo blato “pod pritiskom razvoja mreže hidroelektrana izgubio preko 50 posto voda koje su kroz različite izvore punile močvaru”.

Vlasti Republike Srpske posljednjih su godina intenzivirale radove na projektu “Gornjih horizonata”, kojega su još započele vlasti u bivšoj Jugoslaviji 60-ih godina prošloga stoljeća, a čiji je cilj preusmjeriti vode iz rijeke Trebišnjice prema sedam hidroelektrana kako bi proizvodili električnu energiju.

Godinama se upozorava kako preusmjeravanje voda ima negativan utjecaj ne samo na Hutovo blato, nego i na cijeli južni dio sliva rijeke Neretve i njezinih pritoka.

Nositelji projekta WWF Adria ukazuju kako je od presudnoga značaja očuvati Hutovo blato.

– Obnovom Hutovog blata doprinosimo borbi protiv klimatskih promjena, čuvamo jedinstvenu bioraznolikost BiH, kao i najvažniji ljudski resurs vodu, ukazali su.

Park prirode Hutovo blato je 2000. godine upisan u ramsarski popis međunarodno važnih vlažnih staništa pri UNESCO-u. Zajedno sa 150 močvarnih staništa u svijetu, od posebnog je značaja za cjelokupno čovječanstvo.

Ramsarska konvencija, Konvencija o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, naročito staništa ptica močvarica, donesena je 2. veljače 1971. godine kada su u iranskom crnomorskom mjestu Ramsaru predstavnici 18 zemalja prihvatili tekst dogovora o zaštiti i očuvanju vlažnih područja.

poslovni-global.ba/Foto:Zoran Ćubela

Odgovori