Za Koridor Vc 48 milijuna dolara i 24 milijuna eura

BiH vijesti

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta Koridor Vc u iznosu od 48 milijuna USD  i 24 milijuna €.

Sredstva Sporazuma koristit će se za financiranje projekta Koridor Vc na dionici Drivuša – Donja Gračanica za poddionicu Klopče – Donja Gračanica.

Svrha projekta je potpora razvoju mreže autocesta u Bosni i Hercegovini, a ova kreditna sredstva namijenjena su za nastavak izgradnje prioritetnih dionica na Koridoru Vc, priopćeno je iz Ureda predsjednika FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori