Za ‘krađu’ struje kazna i do 1500 KM

BiH vijesti

Sukladno novim standardima EU-a, Vlada Federacije BiH po novom Zakonu o električnoj energiji drastično je povećala kazne za sve one pravne i fizičke osobe koje ne budu poštovale ekološke standarde pri izgradnji i upravljanju elektroenergetskim projektima, piše Večernji list BiH.

Nove kazne visoke

Po novim pravilima, svaka fizička osoba za koju se utvrdi da neovlašteno preuzima električnu energiju, prepravlja električne i mjerne uređaje (elektrosatove) kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 1500 KM, ovisno o prekršaju. Ista kazna određuje se i za osobu koja ometa i onemogućava ovlaštene osobe u obavljanju elektroprivredne djelatnosti ili ako na svojoj nekretnini onemogući pristup i održavanje elektroenergetskih objekata te ako bez odobrenja elektroprivrednog društva priključi svoj objekt na elektroenergetski sustav ili struju troši bez mjernih uređaja.

Velike novčane kazne novi zakon predviđa za svakog pojedinca koji onemogući službenoj osobi iz elektrodistribucijske mreže očitavanje mjernog sata za električnu energiju, što je, kako su za Večernji list BiH kazali inkasatori, u posljednje vrijeme jako izražena pojava, pogotovu u vikendicama koje se koriste u rekreativne svrhe. Velike kazane stižu i za one pojedince koji obavljaju zasađivanje drveća i drugog raslinja na zemljištu, kako piše u Zakonu o električnoj energiji FBiH, “iznad, ispod, u trasi ili na udaljenosti s koje se može ugroziti sigurnost elektroenergetskih objekata, vodova, postrojenja i uređaja, kao i ljudski životi i imovina”.

Također se strogo zabranjuje gradnja objekata koji nisu u funkciji obavljanja elektroprivrednih djelatnosti, kao i izvoditi druge radove ispod, iznad i pored elektroenergetskih objekata kojim se ometa i onemogućava obavljanje djelatnosti proizvodnje ili prijenosa ili distribucije električne energije ili se ugrožava rad i funkcioniranje elektroenergetskih objekata.

Tehnička dokumentacija

Kazne za pravne osobe su daleko veće i kreću se od 3000 do 15.000 KM. Pravne osobe ove kazne plaćaju ako pisano ne obavijeste mjerodavnog inspektora o završetku izgradnje elektroenergetskog objekta ili postrojenja ili ako počnu s korištenjem objekta ili postrojenja prije izvršenog tehničkog prijama. Kazna se plaća u slučaju kad poduzeće ne posjeduje tehničku dokumentaciju i ne pridržava se tehničkih propisa, standarda i drugih akata u radu, održavanju i rukovanju elektroenergetskim objektima i postrojenjima ili neuredno vodi evidencije o radu postrojenja te ne otkloni nedostatke ili nepravilnosti prema rješenju mjerodavnog inspektora. Isto vrijedi ako u određenom roku ne obavijesti mjerodavni organ o otklanjanju utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti. Za ovakav prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u elektroenergetskom subjektu ili drugoj pravnoj osobi, kao i drugi pojedinac novčanom kaznom od 500 KM do 2000 KM.

Zaštitna mjera zatvaranja elektroenergetskog objekta ili postrojenja u trajanju od tri mjeseca do jedne godine izriče se po novom zakonu elektroenergetskom subjektu, drugoj pravnoj osobi ili imatelju radnje ako se ne pridržavaju tehničkih propisa, standarda i drugih akata u radu, održavanju i rukovanju elektroenergetskim objektima i postrojenjima. Također ako ne otklone nedostatke ili nepravilnosti na elektroenergetskom objektu i postrojenju, prema odluci mjero-davnog inspektora ili u određenom roku ne obavijeste mjerodavni organ elektroenergetske inspekcije o otklanjanju utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti, piše Večernji list BiH.

poslovni-global.ba/vecernji.ba

Odgovori