Za primarnu poljoprivrednu proizvodnju potpora do 200.000 KM

Poljoprivreda vijesti

U okviru projekta EU4AGRI, koji financira Europska unija, objavljen je novi Javni poziv za mjeru potpore investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. 

U sklopu ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 milijuna KM, a sredstva potpore po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do maksimalno 200.000 KM (bez PDV-a).

Za svaki projekt podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 30 posto ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru potpore je 70 posto ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije za sve sektore.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere potpore mogu biti obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća.

Kroz ovaj javni poziv Europska unija će podržati poljoprivredna gospodarstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju razine produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promoviranje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za potporu investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekovitog bilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnositi od 5. listopada 2023.godine, a krajnji rok za podnošenje prijava je 20. studenoga 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Informacije o prijavi i potrebnoj dokumentaciju možete pronaći na linku.

poslovni-global.ba

Odgovori