Za zbrinjavanje divljih konja iz proračuna 10.000 KM

BiH vijesti

Gradonačelnik Livna upućuje javni poziv za izbor pružatelja usluge brige nad livanjskim divljim konjima koji će se financirati iz Proračuna Grada Livna u iznosu od 10.000 KM za 2023. godinu, ekonomski kod 614311 – “Zaštita divljih konja”.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju pravne i fizičke osobe, registrirane na području grada Livna, čija je djelatnost zaštita životinja i zaštita prirode.

Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je petnaest dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči.

poslovni-global.ba

Odgovori