Zahtjeve za poticaje podnijelo 1.486 poslodavaca za zapošljavanje 4.063 osobe

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o radu i uputila ga Domu naroda Parlamenta FBiH na usvajanje. Riječ je o Prijedlogu zakona u tekstu identičnom onom koji je 31.7.2015. godine usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

Utvrđenim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i upućenim Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri, u tekst su uvedene tri nove definicije i to „posebne kategorije otpada“, „proizvođač i uvoznika proizvoda“ i “operater sustava”.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, navedeno je u obrazloženju Prijedloga zakona, uz koordinaciju s Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, opredijeljeno je za uspostavu istog sustava upravljanja otpadom na području Bosne i Hercegovine.

Unaprjeđenje kvalitete teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja osnovni je razlog što je Vlada FBiH danas utvrdila i Domu naroda Parlamenta FBiH po redovitoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH, u tekstu u kojem ga je usvojio i Zastupnički dom.

Federalna vlada utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, a jednom od odredaba je precizirano da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.

Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, sa stanjem na dan 10.3.2016. godine u kojoj je navedeno da je od stupanja Uredbe na snagu, pa do 10. ožujka ove godine zahtjeve za poticaje podnijelo 1.486 poslodavaca za zapošljavanje ukupno 4.063 osobe, a prijavilo se i 1.945 osoba zainteresiranih za subvencioniranje samozapošljavanja.

Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim razinama vlasti – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine”, utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2016. godinu, u iznosu od 26.000.000 KM. Ova sredstva namijenjena su za osiguravanje prava na zdravstvene usluge koje se financiraju iz federalnog fonda solidarnosti i za osiguravanjee prava na lijekove i medicinska sredstva.

Uz to je Programom utroška sredstava planiranih za sufinanciranje troškova raseljenih osoba u 2016. godini predviđen iznos od 2.000.000 KM, a za zdravstvenu zaštita Roma u FBiH 50.000 KM.

Upoznavši se danas s informacijom JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta Koridor Vc na poddionici Klopče – Donja Gračanica, u iznosu do 36 milijuna eura.

Danas je podržana i inicijativa JP Ceste Federacije BiH da za sanaciju šteta nakon poplava i za modernizaciju magistralnih cesta u FBiH budu osigurana kreditna sredstva Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 65 milijuna eura, priopćeno je iz Vlade FbiH.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori