Zakon o porezu na dobit FBiH: Više poreznih obveznika i oporezivih prihoda

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj je sjednici u Mostaru, utvrdila konačne prijedloge Proračuna Federacije BiH za 2016. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju u istim tekstovima, kao što ih je u utorak usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH. Vlada FBiH je ovlastila premijera FBiH da oba dokumenta uputi predsjedavajućoj Doma naroda i obavijesti je o potrebi održavanja izvanredne sjednice ovog doma do kraja ove godine i razmatranje prijedloga Proračuna FBiH za 2016. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju po hitnom postupku, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Porez na dobit

Svrha Zakona o porezu na dobit, kojeg je u formi Prijedloga utvrdila Vlada FBiH, jest osiguravanje javnih prihoda za Federalni i proračune županija. Ovo je jedan od reformskih zakona fiskalnog sustava Federacije BiH i kompatibilan je s ostalim propisima. Također, Zakon je urađen uz suradnju i preporuke Međunarodnog monetarnog fonda.

Pitanja koja regulira ovaj zakon jesu određivanje metodologije obračuna poreza i definiranje obveznika ovog poreznog oblika. Zakon proširuje poreznu bazu na dva načina: većim obuhvatom poreznih obveznika i većim obuhvatom oporezivih prihoda. Proširenje porezne osnovice i broja poreznih obveznika je potrebno da bi bila podržana borba protiv porezne evazije, kao i unaprjeđenje rasta.

Utvrđenim Nacrtom zakona o premjeru i registraciji nekretnina, regulirani su upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Federacije Bosne i Hercegovine, registraciju nekretnina, osnovne geodetske radove, topografsko-kartografsku djelatnost, registar prostornih jedinica, procjenu vrijednosti nekretnina, katastar vodova, adresni registar, infrastrukturu prostornih podataka Federacije i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o kemikalijama i donijela Odluku o razvrstavanju javne ceste Butila-Briješće, spoj s ulicom Safeta Zajke u Sarajevu, kao brze ceste BC 1.

Međuvlasnički odnosi

Na osnovu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportašima, sportskim djelatnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu vrhunskih sportskih rezultata, Vlada Federacije BiH donijela je više odluka o dodjeli nagrada u ukupnom iznosu od 267.000 KM.

Usvojena je i informacija radne grupe za analizu spornih pitanja meduvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u svezi s izvršenjem ugovornih obveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo i donijela više zaključaka.

Vlada FBiH je usvojila Izvješće Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH o utrošku sredstava za pomoć područjima pogođenim prirodnim nesrećama – poplavama i klizištima, iz sredstava Proračuna FBiH za 2014. godinu, te je donijela više kadrovskih odluka i rješenja.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori