Park prirode Hutovo blato: Započeo projekt revitalizacije Deranskog jezera

BiH vijesti

Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato Čapljina započeo je s realizacijom projekta “Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera”.

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša FBiH a implementacija će trajati 12 mjeseci.

Osnovni cilj projekta „Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelimskog jezera“ predstavlja definiranje i sadržajno strukturiranje teorijskog hidrološkog modela za unapređenje režima prirodnog vodosnabdijevanja i ekohidrološku revitalizaciju Deranskog jezera. Također, cilj projekta je definiranje recentnog ekološkog statusa vodenih i poluvodenih tipova staništa koji su obrazovani uz otvorene i poluotvorene vodene površine uz Jelimsko jezero i sistem odvodnih kanala te izrada GIS baziranog baznog modela batimetrijskog plana Deranskog jezera i njegova primjena u definiranju minimalnih količina voda za unapređenje postojećeg ekohidrološkog statusa Deranskog blata.

Poboljšanje općih hidroloških uvjeta u Deranskom jezeru predstavlja minimalni preduvjet za opstojnost i unapređenje postojećeg ekološkog statusa kako prirodnih staništa tako i njima pripadajućeg diverziteta vrsta flore i faune na području cijelog Deranskog blata.

Realizaciju projekta je kroz Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. podržao Fond za zaštitu okoliša FBiH s 80.000 KM, dok je sufinanciranje JP PPHB 20.000 KM.

poslovni-global.ba

Odgovori