Županijska bolnica Orašje: Za kupnju kardiološkog UZV aparata 45.500 KM

BiH vijesti

Vlada Županije Posavske na posljednjem je zasjedanju usvojila u nacrtu dva zakona i proslijedila u skupštinsku proceduru: Zakon o javnom okupljanju i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, o kojima je govorio i dao pojašnjenja ministar unutarnjih poslova u Vladi Županije Posavske Meho Delić, priopćeno je iz Vlade Županije Posavske.

Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM, koji će biti usmjeren za sve stalne korisnike naknade Centara za socijalni rad pri općinama Orašje, Domaljevac-Šamac i Odžak. Svaki korisnik stalne socijalne naknade dobit će dodatnih po 100,00 KM.

Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP-a za 2015. godinu Županijskoj bolnici Orašje u iznosu od 45.500,00 KM (pozicija kapitalnih grantova). Sredstva su namijenjena za kupnju kardiološkog UZV aparata koji će se koristiti za specijalističku dijagnostiku u bolnici.

Vlada ŽP-a je, uz ostale, usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godine na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti u iznosu od 2.000,00 KM (NK „Odžak 102“ i KUD „Kralj Tomislav“ Tolisa).

Vlada Županije Posavske prihvatila je dva izvješća o radu u prošloj godini: Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći, o kojemu je govorila direktorica Melita Huseinović, te Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove o kojemu je govorila direktorica Mara Dabić. Ove će se teme naći na razmatranju i Skupštine Županije Posavske, istaknuli su iz Vlade ŽP-a.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada ŽP-a)

Odgovori