ZZO HNŽ će troškove dijagnostičke usluge PET/CT snosi u cijelosti

BiH vijesti

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda (Rebalans I), na koji je Skupština HNŽ dala suglasnost, ZZO HNŽ izdvojio je dodatna sredstava za plaćanje dijagnostičke usluge PET/CT za svoje osiguranike.

Izdvojena sredstva dostatna su za plaćanje dijagnostičke usluge PET/CT u cijelosti za sve osiguranike ovoga Zavoda kojima je ova usluga potrebna.

O koliko značajnom iskoraku i povećanju prava osiguranika je riječ govori činjenica kako će, od sada, troškove dijagnostičke usluge PET/CT, za sve osiguranike kojima je ova pretraga potrebna, Zavod snositi u cijelosti bez obzira hoće li istu osiguranik dobiti u F BiH ili izvan F BiH.

Prema ranijoj Odluci troškove dijagnostičke pretrage PET/CT u zdravstvenim ustanovama F BiH Zavod je snosio u punom iznosu, sukladno Cjeniku zdravstvenih usluga Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH, i to maksimalno dva puta u tijeku 12 mjeseci. Kada je osiguranik upućivan izvan F BiH, Zavod je trošak usluge snosio u visini cijena utvrđenih naprijed navedenim Cjenikom usluga, pa su osiguranici vlastitim sredstvima plaćali razliku troškova jer su stvarni troškovi bili značajno veći od visine sredstava koju im je osiguravao Zavod.

Novom Odlukom, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ troškove dijagnostičke pretrage PET/CT u zdravstvenim ustanovama F BiH snosi u punom iznosu i to maksimalno dva puta u tijeku 12 mjeseci.

Ukoliko je osiguranik Zavoda upućen na predmetnu dijagnostičku pretragu izvan F BiH trošak pretrage prvi put, novom Odlukom, Zavod će snositi u punom iznosu, a u slučaju da se osiguranik uputi na kontrolni PET/CT ZZO HNŽ će snositi 50% iznosa dijagnostičke pretrage.

U slučaju potrebe detaljnijeg pojašnjenja ove odluke osiguranici se mogu javiti u Sjedište Zavoda (Dubrovačka bb, Mostar) ili na broj telefona 036/355-254 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

poslovni-global.ba

Odgovori