ZZO HNŽ: Donesena Odluka o privremenom financiranju Zavoda za 2024. godinu

BiH vijesti

Upravno vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ na izvanrednoj sjednici održanoj danas, razmatralo je i donijelo Odluku o privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za razdoblje od 01.01. – 31. ožujka 2024. godine u iznosu od 38.177.000 KM.

Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2024. godinu, kao i druge financijske dokumente Upravno vijeće Zavoda usvojilo je na 15. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2023. godine i uputilo u daljnju proceduru na usvajanje prema Vladi HNŽ (putem resornog Ministra), koja je na sjednici održanoj 15.12.2023.godine dala suglasnost na Financijski plan ZZO HNŽ.

Nakon toga je po proceduri Financijski plan trebao biti upućen od strane Vlade prema Skupštini na konačno usvajanje, što se do danas nije realiziralo.

U zaključku današnje sjednice Upravnog vijeća ZZO HNŽ stoji kako je pravovremenim neusvajanjem Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu, kao i ostalih bitnih dokumenata od strane Skupštine HNŽ posljedično rezultiralo onemogućavanjem rada Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ u 2024. godini. Zavod je odgovoran prema svojim osiguranicima i zabrinjavajuća je činjenica da u ovom trenutku osiguranici ne mogu ostvariti svoja prava zbog navedenog.

Donesena Odluka o privremenom financiranju upućuje se prema Vladi HNŽ putem resornog Ministra, kako bi se ista žurno stavila u daljnju proceduru i time omogućilo nesmetano funkcioniranje Zavoda.

Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ do usvajanja Financijskog plana Zavoda za 2024. godinu ili Odluke o privremenom financiranju Zavoda za razdoblje od 01.01. – 31. ožujka 2024. godine od strane Vlade i Skupštine HNŽ neće moći ostvarivati svoja prava preko Zavoda.

Stručna služba Zavoda na raspolaganju je osiguranicima za sva pitanja i moguće nejasnoće.

poslovni-global.ba

Odgovori